23.11.2015

Ota osaa toimintaan

Rights of Nature Finland, eli luonnon oikeuksia edistävän kansanliikkeen suomen osasto etsii mukaan mm. kansalaisaloitteista, paikallisesta vaikuttamisesta tai ruohonjuuritason toiminnasta kiinnostuneita ja kokeneita ihmisiä mukaan auttamaan mm.kansalaisaloitteen kanssa.

Toiminta on vielä aika alkuvaiheessa, tällä hetkellä olisi ensimmäisenä tavoitteena kääntää Englannista suomen kielelle EU:n laajuinen kansalaisaloite-direktiiviesitys luonnon laillisten oikeuksien julkistamiseksi. Pidemmällä tähtäimellä olisi tarkoitus myös saada aikaan muutos paikallisella tasolla, joten aiempi tietämys ja kokemus kansalasaloitteesta, kunnallisaloitteesta tai paikallisaloitteesta olisi erittäin mainio lisä toimintamme kasvamiselle.

Lyhykäisyydessään kaikki apu on tarpeen ja arvostettua, jos vaikka EU-tason päätöksenteko ei välttämättä ole sydäntä lähellä. Aloitetta voi hioa myös paikallisen päätöksenteon tueksi, jolloin esim. kuntalaisaloitteiden kautta voisi saada lisänäkyvyyttä ja keskustelua aikaan. Nykyään vaikuttaisi, että vain suuryrityksillä on oikeuksia ja muilla vain velvollisuuksia, olisi jo korkea aika tunnustaa elämää täynnä olevalle ja sitä tukevalle luonnolle oikeudet myös lakikirjoihin, sekä ennenkaikkea ihmisten mieliin.

Suomessa kansalaisaloitteet ovat saaneet ehkä yllättävänkin suuren suosion, joten vaikka EU-tasolla harvalukuisen väestön vaikutusmahdollisuudet ovat pieniä, esimerkin näyttäminen vaikuttaa usein paljon laajemmassakin mittakaavassa. Nettiaikaina yksikin SOME-postaus voi herättää maailmanlaajuistakin huomiota, joten jokainen pienikin teko voi auttaa asioiden muuttumisessa luontoystävällisempään suuntaan.

Vaikutusmahdollisuuksia on monia, oli se sitten yhteydenpito paikallisiin tai kansallisiin päättäjiin, aiheen tuominen esille eri nettialustoilla, oheismateriaalin kiinnittelyä, mainosmatskun tuottamista, kääntämistä, lista jatkunee loputtomiin. Ota rohkeasti yhteyttä haluamasi kommunikaatiovälineen kautta!

19.11.2015

Rights of Nature luento Oulussa 30.10.2015Artikkeli The Economist-julkaisussa: http://www.theecologist.org/campaigning/2363662/being_nature_extending_civil_rights_to_the_natural_world.html

Visio

Luoda yhdessä maailmanlaajuinen kulttuuri, jossa ihmisten lait koskevat kaikkea elämää, helpottaen:
kunnioittamaan syvällisesti olemassaolevaa;
 • Kunnioittamaan itseisarvoa;
 • Tukemaan terveitä suhteita; ja
 • Elämään sopusoinnussa universaalien lakien kanssa.  

Tehtävä

Varmistaa, että luonnon oikeuksien lait otetaan käyttöön EU:ssa ja sen kaikissa osavaltioissa tuomalla kansalaisaloite Eurooppalaiselle, kansalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle.


Tavoite

Tavoite

 • Helpottaa luonnon oikeuksien todellista tunnustamista ja kunnioittamista kansalaisaloitteella, jota tässä selitetään tarkemmin:
 • Helpottaa kansallista, paikallista ja alueellista aloitteentekoa, pyrkimyksenä luoda molemminsuuntainen “ryöppyvaikutus”; 
 • Tutkia, kuinka luonnon oikeudet vaikuttavat EU:n lakeihin ja direktiiveihin ja ottamaan sen huomioon ECI-lomakkeessa; 
 • Laatia luonnon oikeuksien direktiivi lähetettäväksi ECI-lomakkeen mukana (ei pakollinen, mutta helpottava askel); 
 • Suunnitella, käynnistää ja koordinoida multimediaa sekä vetoomuskampanjoita EU:ssa. Tarvitsemme vähintään 7 osavaltiota vähimmäisvaatimusten täyttämiseen, mutta pyrimme käyttämään aloitetta jokaisessa EU-maassa; 
 • Kerätä vähintään miljoona tukijaa EU:n kansalaisilta vähintään 7:ssä osavaltiossa kampanjoiden nettipohjaisen vetoomuksen avulla; 
 • Pitää yhteyttä EU-komissioon ja esitellä aloitetta kansalaiskomitean kautta, koostuen vähintään 7 asukkaasta eri osavaltioista; 
 • Lisätä tietoisuutta tarpeesta kokonaisvaltaiseen muutokseen “käyttöarvosta” “itseisarvoon” ja kuinka tämä pönkittää kaikkia nykyaikaisia järjestelmiämme; 
 • Edistää ymmärrystä kokonaisvaltaisen muutoksen tarpeesta ja kuinka tämä onnistuu luonnon oikeuksien avulla; 
 • Lisätä ymmärrystä nykyisten lakien ja talousjärjestelmien käytännöllisistä puutteista tarjoten kansalaisille mahdollisuuden muutokseen ruohonjuuritasolta lähtien; 
 • Edistää kansalaisten osallistumista päätöksentekoon ja elintilan oikeuksiin; 
 • Helpottaa yleistä kulttuurillista muutosta suhtautumisessa luonnon riippuvuussuhteisiin, niin median, koulutusohjelmien kuin asioiden ajamisen kautta - siirtyen “ylivallan” illuusiosta “yhteisvaltaan”; 
 • Helpottaa luontoyhteyden uudistumista sisältäpäin;

Miksi aloite

Miksi tämä aloite?

Talousjärjestelmämme taustalla eräs keskeinen konsepti, mitä lakimme on suunniteltu helpottamaan - eli luonnon “käyttöarvo”. Luonto on olemassa pelkästään ihmiskunnan palvelemiseen. Tämä on laeissa tulkittu luonnon olevan pelkkää omaisuutta - elotonta. Näin ollen lakipykälillä ei ole yhteyksiä luontoon - eikä velvoitteita luontoa kohtaan. Muuttamalla “käyttöarvon” muutamme kaiken. Oikeudet ovat laillinen mekanismi tämän saavuttamiseen.